Глобален давател на решенија за третман на отпадни води

Над 14 години искуство во производство

Полимерен систем за дозирање